แนะนำการออกแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

รู้หรือไม่ว่า…หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ เป็นอย่างไร?

งานประดิษฐ์ ถือเป็นการออกแบบงานศิลปะรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแต่งเติม เชื่อมต่อ หรือผลิตผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันขึ้น โดนงานนั้นจะมีจุดประสงค์ในการใช้งานที่ชัดเจน มีความครบถ้วนในแง่ของศิลปะ และอาจจะมีรูปร่างที่แปลกไปกับคนอื่นได้ โดยนักออกแบบจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หลักในการออกแบบเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานที่มีของขายน่าสนใจมากที่สุด

สำหรับ หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ นั้นสามารถแบ่งออกเป็นได้เป็น 3 สิ่งใหญ่ๆ ได้แก่

  1. ศึกษาแบบงานที่ตนเองสนใจจากแหล่งที่มา ปัจจุบันได้มีงานแสดงงานประดิษฐ์ตามหนังสือ นิตยสาร หรือนิทรรศการต่างๆ ซึ่งทำให้นักออกแบบหรือศิลปินที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ เพื่อช่วยทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดความต้องการที่จะสร้างงานประดิษฐ์ให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
  2. ดัดแปลงจากงานเดิม เมื่อคนเราได้เสพงานหรือได้ศึกษางานประดิษฐ์เป็นจำนวนมากแล้ว ย่อมอยากจะนำเอาความรู้ที่ตัวเองศึกษานั้นมาดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับงานประดิษฐ์ของตนเองให้มากที่สุด ซึ่งคุณสามารถนำโครงสร้างหรือแนวคิดต่างๆที่ได้ศึกษานั้นมาผสมสารเข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเอง เพื่อสร้างผลงานประดิษฐ์ที่ไม่เหมือนใครและทำให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าของเก่า
  3. สร้างและออกแบบงานประดิษฐ์ด้วยตนเอง ถือเป็นวิธีการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่ต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างแนวคิด ทำการพัฒนา และทดสอบต่างๆอย่างละเอียด โดยงานศิลปะที่ผลิตนั้นออกมาจะมีความสมบูรณ์ทั้งจุดประสงค์ สวยงาม และสามารถใช้ได้จริง หรือต้องเป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถือว่าเป็นหลักการออกแบบที่นักออกแบบหลายคนต่างใฝ่ฝันอยากจะสร้างงานประดิษฐ์ที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งขึ้นมา

งานประดิษฐ์

นอกจาก หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ เฉพาะทางแล้ว นักออกแบบหรือศิลปินจะต้องมีพื้นฐานหลักการของการออกแบบงานศิลปะทั่วไปไม่ว่าจะเป็น เอกภาพ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีทิศทางเดียวกัน, ความสมดุล คือการแบ่งสัดส่วนของภาพหรืองานให้เท่าเทียมกัน, การเน้น คือสร้างจุดเด่นและความน่าสนใจให้กับภาพ, ความกลมกลืน คือความน่ามอง ละมุนละไม และสบายตา ของเส้น รูปทรง รูปร่าง สี ขนาด และน้ำหนักภายในงาน, จังหวะ คือความต่อเนื่องที่เกิดจากการเล่าเรื่องภายในภาพ, ความลึก คือระยะใกล้ไกลของวัตถุที่ถูกจัดวาง และความขัดแย้ง คือความแตกต่างกันภายในภาพเพื่อสร้างอารมณ์ภายในงานให้ครบถ้วน

ตัวอย่างงานประดิษฐ์

หลักการออกแบบงานประดิษฐ์เหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้งานประดิษฐ์ออกมาเป็นรูปเป็นร่างและสมบูรณ์ได้มากที่สุด ปัจจุบันนักออกแบบหรือศิลปินสามารถทำการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลและความรู้มากมายให้เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันเราจะเห็นงานประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนและสวยงามมากขึ้นตามลำดับ

josselin

View more posts from this author