แนะนำการออกแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

งานทัศนศิลป์คืออะไร และมีหลักการออกแบบอย่างไร

หากพูดถึงคำว่า ทัศนศิลป์ หลายคนอาจจะไม่รู้จักมากนัก แต่ถ้าพูดคำว่าศิลปะภาพวาดเชื่อว่าอะไรคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตาขึ้นมาอย่างแน่นอน งานทัศนศิลป์หรือว่าวิจิตรศิลป์นั้นคืองานศิลปะภาพวาด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง งานปั้นหรืองานแกะสลักต่างๆที่สร้างสรรค์จากฝีมือของมนุษย์ โดยจำเป็นที่ต้องมีการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพให้กับผู้รับชมได้เป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุผลนี้เขาจึงเรียกศิลปะชนิดนี้ว่าทัศนศิลป์นั่นเอง ซึ่งเป็นรูปแบบการเยี่ยมชมและการวิเคราะห์ไปกับผลงานต่างๆของศิลปะกินหรือนักออกแบบ โดยชิ้นงานของทัศนศิลป์นั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความถนัดของแต่ละคน

ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีความอิสระทางความคิดสูงและสามารถบ่งบอกถึงตัวตนของศิลปินหรือนักออกแบบได้เป็นอย่างมาก จนทำให้มีหลายแขนงยกให้ศิลปะแขนงนี้เปรียบได้กับเป็นภาษาภาพของวิชาศิลปะเลยทีเดียว

งานทัศนศิลป์ คือ อะไร

ทัศนศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายชนิด ได้แก่

  • จิตรกรรม (Painting) คืองานศิลปะที่นำวิธีการเขียน วาด และระบายสีลงบนวัตถุที่เหมาะสม จนทำให้เกิดความงดงามจากแนวคิดและอามรณ์ของนักออกแบบเป็นหลัก โดยสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับชมให้ค้างอยู่ภายในรูปเดียวกันนั่นเอง
  • ประติมากรรม (Sculpture) การออกแบบศิลปะที่มีโครงสร้างและรูปร่างในแบบ 3 มิติ ผ่านการเลือกใช้วัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็น ดิน ปูน เหล็ก ไม้ หรือการแกะสลัก ซึ่งจะต้องอาศัยความแม่นยำในการสร้างสรรค์ผลงานเป้นอย่างมาก เพราะจะต้องรูปร่างที่สามารถตั้งโชว์และมองเห็นได้รอบด้านคล้ายคลึงกัน ปัจจุบันงานประติมากรรมมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
  • ภาพพิมพ์ คือการออกแบบงานศิลปะโดยนำเอาภาพที่ตนเองทำการออกแบบนั้น พิมพ์เข้าไปในวัสดุต่างๆเช่น ไม้ หิน โลหะ ผ้า หรือวัสดุอื่นๆที่สามารถพิมพ์ได้ แน่นอนว่าความโดดเด่นของทัศนศิลป์ชนิดนี้ก็คือการแปรเปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับศิลปิน
  • ทัศนศิลป์ผสมผสาน ถือว่าเป็นศิลปะทัศนศิลป์ที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน หากจะพูดเห็นภาพไม่สุดคงหนีไม่พ้นภาพวีดีโอเคลื่อนไหวหรือการแสดงต่างๆ โดยส่วนมากแล้วงานเหล่านี้จะถูกออกแบบและสร้างสรรค์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้น

เอกภาพ ทัศนศิลป์

สำหรับหลักการในการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยทั่วไปนั้นจะยึดหลักการออกแบบศิลปะตามปกติ เช่น เอกภาพ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีทิศทางเดียวกัน, ความสมดุล คือ

  • การแบ่งสัดส่วนของภาพหรืองานให้เท่าเทียมกัน
  • การเน้น คือ สร้างจุดเด่นและความน่าสนใจให้กับภาพ
  • ความกลมกลืน คือ ความน่ามอง ละมุนละไม และสบายตา ของเส้น รูปทรง รูปร่าง สี ขนาด และน้ำหนักภายในงาน
  • จังหวะ คือ ความต่อเนื่องที่เกิดจากการเล่าเรื่องภายในภาพ
  • ความลึก คือระยะใกล้ไกลของวัตถุที่ถูกจัดวาง และความขัดแย้ง คือความแตกต่างกันภายในภาพเพื่อสร้างอารมณ์ภายในงานให้ครบถ้วน

josselin

View more posts from this author