แนะนำการออกแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

หลักการออกแบบเว็บไซต์ มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน?

หลักการออกแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อและช่องทางที่มีผู้ใช้ในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก จนน่าจะถูกยกให้เป็นสื่อที่น่าสนใจมากกว่าโทรทัศน์หรือวิทยุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยรูปแบบของเว็บไซต์มีความคล้ายคลึงกับงานศิลปะหรือหนังสือออนไลน์ที่คุณจะสามารถเข้าใช้และศึกษาหาความรู้ต่างๆได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีหลักการในการออกแบบโดยมีขั้นตอนทั้งหมดดังนี้

4 หลักการออกแบบเว็บไซต์ ให้ดูดีมีสไตล์

  • ขั้นตอนที่ 1 กำหนดจุดประสงค์ เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ย่อมมีจุดประสงค์หรือหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป บางเว็บไซต์ใช้เพื่อสำหรับขายของ บางเว็บไซต์ใช้เพื่อสำหรับแสดงข้อมูล บางเว็บไซต์ใช้เพื่อสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือบางเว็บไซต์ใช้เพื่อสำหรับบุคคลในองค์กร ฉะนั้นหลักการออกแบบที่ควรทำการคือตั้งจุดประสงค์และขอบเขตของเว็บไซต์ให้เรียบร้อย
  • ขั้นตอนที่ 2 วางโครงสร้างเว็บไซต์ โดยปกติแล้วเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยหน้าหลัก ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เข้าใช้จะสามารถพบเจอได้เป็นหน้าแรกและนอกจากนั้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบของหน้าต่างๆ ซึ่งผู้ออกแบบเว็บไซต์จะต้องทำการวางโครงสร้างเว็บไซต์ให้เรียบร้อย เพื่อทราบว่าภายในเว็บไซต์นั้นจะประกอบไปด้วยหน้าใดบ้าง มีจำนวนทั้งหมดกี่หน้า แต่หน้ามีหน้าที่อย่างไร ข้อมูลครบหรือไม่ และการเชื่อมต่อกันของแต่ละหน้านั้นสามารถทำได้อย่างไร ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยวางขอบเขตของเว็บไซต์ จนทำให้สามารถออกแบบและพัฒนาได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
  • ขั้นตอนที่ 3 เริ่มออกแบบและพัฒนา หลังจากที่ได้ทำการวางโครงสร้างของเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะเริ่มทำการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับโครงสร้างต่างๆที่ได้ทำการวางไว้ โดยการนำข้อมูลต่างๆมาใส่ไว้ตามหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าให้ถูกต้อง ซึ่งการออกแบบและพัฒนานั้นจะทำงานควบคู่ไปกับการทดสอบความถูกต้อง เพื่อช่วยให้ทราบว่าเกิดปัญหาในส่วนใดบ้างและจะได้ทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยในส่วนนี้อาจจะใช้ระยะเวลานานมากที่สุด
  • ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและอัพโหลดเว็บไซต์ หลังจากที่คุณได้ทำการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อย อย่าลืมว่าจะต้องทำการตรวจสอบให้ละเอียดมากที่สุด เพื่อป้องกันการปัญหาและกลับมาแก้ไขในตอนหลัง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยาก หลังจากนั้นให้ทำการอัพโหลดเว็บไซต์เพื่อให้พร้อมใช้งานต่อไป

การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี

โดยขั้นตอนและหลักการในการออกแบบเว็บไซต์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติของเว็บไซต์อย่างครบถ้วน เช่น…

มีความเรียบง่าย มีความสม่ำเสมอของการออกแบบและเนื้อหาภายในเว็บไซต์เป็นไปในทางเดียวกัน มีลักษณะเด่นเพื่อทำให้ดูน่าจดจำและน่าสนใจ สามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัด มีคุณภาพในการออกแบบ และมีการเชื่อมโยงไปยังลิ้งค์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้เว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาได้อย่างสมบูรณ์ 100% และพร้อมใช้งาน

josselin

View more posts from this author