หลักการออกแบบ งานกราฟฟิค สำคัญอย่างไร?

หลักการออกแบบ งานกราฟฟิค

งานกราฟฟิค คือ งานออกแบบชนิดหนึ่งในรูปแบบ 2 มิติ ที่ใช้สำหรับเป็นสื่อตามประสงค์ของนักออกแบบ โดยสามารถบ่งบอกได้ถึงข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ และความรู้สึกต่างๆ โดยการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น หนังสือ นิตยสาร  แผ่นพับ โฆษณา โลโก้ หรืองานทัศนศิลป์ต่างๆ

สำหรับงานกราฟฟิคนั้นเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบอีกชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยหลักการในการออกแบบเช่นกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยอะไรและมีความสำคัญอย่างไรนั้นเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบงานกราฟฟิคกันเลย

หลักการออกแบบ งานกราฟฟิค นั้นจะประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลักทั้ง 4 ได้แก่..

องค์ประกอบหลักทั้ง 4

  1. รูปแบบตัวอักษรและขนาด ตัวหนังสือถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักของการอกแบบงานกราฟฟิค นอกจากจะช่วยสื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับตัวงานหรือชื่อของงานได้ง่ายแล้ว การสร้างรูปแบบตัวษรจะช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ ความสวยงาม และความชัดเจนให้กับงานได้ดัยิ่งขึ้น ฉะนั้นขนาดของตัวอักษรจะต้องพอดี มีฟอนต์ที่อ่านได้ เข้าใจได้ และจัดวางไว้อย่างถูกที่ถูกทาง สามารถทำให้ผู้ที่มองเห็นเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อได้ในทันที
  2. กำหนดพื้นที่ ภายในงานกราฟฟิคนั้นจะประกอบไปด้วยพื้นที่ 2 ส่วนใหญ่ๆคือ พื้นที่ในการออกแบบและพื้นว่าง โดยทั้ง 2 ส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ลงตัว หน้าที่ของนักออกแบบคือการจัดวางพื้นที่ให้เหมาะสม มีระเบียบ มีความชัดเจน และใช้ระยะห่างของแต่ละส่วนให้เกิดเป็นองค์ประกอบภาพที่ดี ฉะนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องอัดแน่นไปด้วยลวดลาย ตัวหนังสือ หรือสีสันให้เกิดพอดี
  3. ใส่สีสันให้สวยงาม สีสันเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างอารมณ์ สร้างความชัดเจน และสร้างความสวยงามให้กับงานกราฟฟิคมากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณจะต้องรู้จักสีให้มาก รู้จักอารมณ์ของสีแต่ละชนิด ความหมายของสี และการเลือกใช้สีอย่างถูกที่ เพราะไม่ใช่ว่าคุณจะทำการลงสีสันให้ตัดกันซะจนโดดเด่นแต่ไม่เหลือความสวยงามลงตัวอยู่เลย แต่สีมีไว้เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของงานให้มากยิ่งขึ้น
  4. วางตำแหน่งให้เหมาะสม หลักการนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้งานกราฟฟิคมีความสวยงาม แตกต่าง โดดเด่น และลงตัวได้มากน้อยเพยงใด ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยจะต้องคำหนึ่งถึงภาพ ข้อความ และส่วนประกอบที่จำเป็นภายในงาน ซึ่งจะช่วยทำให้งานของคุณดูน่าเชื่อถือและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

การออกแบบ งานกราฟฟิค บนคอมพิวเตอร์

หลักการออกแบบ งานกราฟฟิค เหล่านี้ น่าจะพอเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานกราฟฟิคต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องทำความเข้าใจและหมั่นใจหลักการเหล่านี้เพื่อช่วยให้การออกแบบของคุณมีวิวัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากงานศิลปะหรือการออกแบบนั้นไม่เคยหยุดนิ่งและเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำการเรีนยรู้อยู่เสมอ